Bài giảng Điều dưỡng hồi sức cấp cứu: Chăm sóc bệnh nhân sốc phản vệ

Nội dung của bài giảng trình bày về định nghĩa, các nguyên nhân thường gặp, triệu chứng và diễn biến của sốc phản vệ, các bước nhận định bệnh nhân sốc phản vệ, các bước chăm sóc, theo dõi và đánh giá diễn biến của bệnh nhân sốc phản vệ.