Bài giảng Đánh giá kết quả điều trị bước đầu phẫu thuật vùi gân điều trị đứt nguyên ủy đầu dài gân cơ nhị đầu - BS. Khổng Trần Trí

Bài giảng Đánh giá kết quả điều trị bước đầu phẫu thuật vùi gân điều trị đứt nguyên ủy đầu dài gân cơ nhị đầu trình bày các nội dung chính sau: Nguyên nhân đứt nguyên ủy đầu dài gân cơ nhị đầu; Giải phẫu đứt nguyên ủy đầu dài gân cơ nhị đầu; Phục hồi chức năng sau mổ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.