Bài giảng Đái tháo đường thai kỳ: Chẩn đoán và điều trị - TS.BS. Lâm Văn Hoàng

'Bài giảng Đái tháo đường thai kỳ: Chẩn đoán và điều trị - TS.BS. Lâm Văn Hoàng' cung cấp kiến thức về định nghĩa mới về đái tháo đường thai kỳ; Hậu quả của đái tháo đường thai kỳ lên người mẹ, thai nhi-trẻ sơ sinh, và kinh tế xã hội; Vận dụng cách tầm soát và chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ; Nguyên tắc điều trị và theo dõi; Hiểu và có thể áp dụng các khuyến cáo ở Việt Nam.