Bài giảng Chẩn đoán vi sinh trong thực hành viêm phổi

Bài giảng Chẩn đoán vi sinh trong thực hành viêm phổi trình bày các nội dung chính sau: Bệnh phẩm đàm; Chuyên chở và lưu giữ mẫu đàm; Khảo sát vi thể mẫu đàm; Thách thức trong cấy đàm; Tác nhân vi khuẩn gây CAP ở trẻ em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.