Bài giảng Chẩn đoán rối loạn toan kiềm – Bùi Xuân Phúc

Bài giảng Chẩn đoán rối loạn toan kiềm – Bùi Xuân Phúc với các nội dung đọc kết quả khí máu động mạch; tính độ lọc cầu thận, kiềm hô hấp, kiềm chuyển hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.