Bài giảng Chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân nhồi máu não

Bài giảng Chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân nhồi máu não trình bày các nội dung chính sau: Sự liên tục của việc chăm sóc đột quỵ, vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não, dấu hiệu cảnh báo độ quỵ, yếu tố nguy cơ của đột quỵ, điều trị chuẩn của nhồi máu não cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.