Bài giảng Cập nhật hướng dẫn điều trị COPD - ERS 2020

"Bài giảng Cập nhật hướng dẫn điều trị COPD - ERS 2020" trang bị cho người học kiến thức về mục tiêu điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ổn định; Điều trị giảm triệu chứng; Các mục tiêu điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ổn định.