Bài giảng Cập nhật điều trị suy tim mạn bằng thuốc - TS. Hồ Huỳnh Quang Trí

Bài giảng trình bày các nội dung kiến thức: Khuyến cáo chung về thuốc chẹn β trong suy tim, bệnh nhân nào cần được điều trị bằng thuốc chẹn β, các chống chỉ định, dùng thuốc chẹn β trong suy tim như thế nào, tóm tắt về liệu pháp chẹn Bêta trong suy tim, thuốc kháng Aldosterone, điều kiện dùng trong suy tim...