Bài giảng Cách sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc

Bài giảng Cách sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc trình bày các nội dung chính sau: Các dụng cụ phân phối thuốc, cách sử dụng bình xịt định liều pMDI, cách sử dụng bình hít bột khô Accuhaler, cách sử dụng ống hít bột khô Turbuhaler, cách sử dụng bình hít Respimat, cách sử dụng ống hít Breezhaler, cách sử dụng máy khí dung. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.