Bài giảng Các kỹ thuật can thiệp trong điều trị bệnh mạch máu thần kinh

"Bài giảng Các kỹ thuật can thiệp trong điều trị bệnh mạch máu thần kinh" với các nội dung điều trị rò động mạch cảnh xoang hang và thương tổn mạch máu sau chấn thương; biểu hiện lâm sàng của tổn thương mạch máu; CT scan sọ não có cản quang; chụp mạch máu não DSA; điều trị hiện nay về can thiệp nội mạch...