Bài giảng Các dị tật mất chi

Bài giảng Các dị tật mất chi trình bày các nội dung chính sau: Phôi thai học; Dịch tễ học; Khuyến cáo CTE; Bất sản xương quay; Vai trò chẩn đoán trước sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.