Bài giảng Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiện nay - PGS. TS. Nguyễn Đình Tiến

"Bài giảng Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiện nay - PGS. TS. Nguyễn Đình Tiến" trình bày định nghĩa COPD; Giải phẫu bệnh lý trong COPD; Triệu chứng của COPD; Đánh giá mức độ khó thở; Đánh giá COPD hiện nay...