Ảnh hưởng của thuốc giảm đau bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng trong chuyển dạ trên tình trạng sức khoẻ của trẻ sơ sinh

Nội dung của bài viết trình bày về ảnh hưởng của thuốc giảm đau gây tê ngoài màng cứng trong khi chuyển dạ đến sức khỏe trẻ sơ sinh, xác định mối liên quan giữa thuốc giảm đau gây tê ngoài màng cứng của mẹ trong khi chuyển dạ với tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh.