• Cẩm nang điều trị - Bệnh viện Bạch Mai

    Cẩm nang điều trị - Bệnh viện Bạch Mai

    Đây là các thuốc hay được dùng nhất trong khoa ĐTTC. Mặc dù vậy có rất nhiều cách dùng thuốc, lựa chọn thuốc dựa trên tác dụng của các loại khác nhau. Cung lượng tim và huyết áp trung bình phải được xem xét trong hoàn cảnh tình trạng sức khỏe trước đó kết hợp với một phản ứng cấp tính hiện tại. Mời các bạn tham khảo.

     81 p vmu 19/03/2015 83 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số