• Ebook Một số xét nghiệm hóa sinh trong lâm sàng - TS. Phan Hải Nam (HV Quân Y)

    Ebook Một số xét nghiệm hóa sinh trong lâm sàng - TS. Phan Hải Nam (HV Quân Y)

    Hiện nay, các xét nghiệm hoá sinh đã có nhiều thay đổi cả về nội dung, kỹ thuật, cũng như các đơn vị biểu thị kết quả xét nghiệm. Các xét nghiệm hoá sinh hiện tại đang được sử dụng có nhiều ưu điểm hơn như: đúng hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh tốt hơn. Từ các yêu cầu thực tế, Bộ môn Hoá sinh...

     52 p vmu 30/03/2018 94 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số