• Bài giảng Sinh lý bệnh chức năng nội tiết - ThS. Đỗ Hoàng Long

    Bài giảng Sinh lý bệnh chức năng nội tiết - ThS. Đỗ Hoàng Long

    Bài giảng Sinh lý bệnh chức năng nội tiết giới thiệu tới người học các nguyên nhân gây rối loạn nội tiết, các cơ chế cơ bản của bệnh lý nội tiết, chẩn đoán thiểu năng và ưu năng tuyến nội tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     19 p vmu 30/06/2017 220 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số