• Giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

    Giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

    Giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản nhằm giúp cho các bạn biết được cấu tạo các trang thiết bị, máy móc sử dụng trong phòng xét nghiệm, sử dụng và bảo quản các trang thiết bị máy móc thông dụng trong phòng xét nghiệm, kỹ thuật xét nghiệm cơ bản trong phòng xét nghiệm.

     148 p vmu 27/09/2017 430 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số