• Bài giảng Đại cương ký sinh trùng: Vi nấm

  Bài giảng Đại cương ký sinh trùng: Vi nấm

  Bài giảng "Đại cương ký sinh trùng: Vi nấm" giới thiệu các vấn đề về nấm như: cấu trúc tế bào, dinh dưỡng, đời sống, phân loại và sinh sản của vi nấm. Các loại thuốc kháng nấm. Kỹ thuật xác định vi nấm gây bệnh. Phương pháp chẩn đoán và điều trị các bênh do vi nấm cùng một số nội dung khác.

   16 p vmu 26/09/2018 34 0

 • Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Trùng lông - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Trùng lông - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng về Trùng lông được biên soạn bởi Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung kiến thức cụ thể và vận dụng trong việc học môn này thật tốt.

   14 p vmu 26/09/2018 41 0

 • Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Sán lá ký sinh - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Sán lá ký sinh - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Mục tiêu bài giảng này nhằm mô tả được hình thể, chu kỳ của sán lá gan nhỏ, sán lá phổi, sán lá ruột; trình bày được các đặc điểm dịch tễ học của sán lá gan nhỏ, sán lá phổi, sán lá ruột; lý giải được một số tác hại của bệnh sán lá gan nhỏ, sán lá phổi, sán lá ruột; đưa ra được phương pháp chẩn đoán xác định bệnh sán lá gan...

   21 p vmu 26/09/2018 39 0

 • Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Giun ký sinh - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Giun ký sinh - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Mục tiêu bài giảng nhằm mô tả được đặc điểm hình thể, chu kỳ của giun; trình bày được các đặc điểm dịch tễ của giun; lý giải được một số đặc điểm bệnh học chủ yếu của bệnh giun; đưa ra được phương pháp chẩn đoán xác định bệnh giun giun; tư vấn được biện phòng và kể tên các thuốc điều trị giun.

   60 p vmu 26/09/2018 38 0

 • Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Trùng roi Trichomonas vaginalis - HV Y dược học cổ truyền VN

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Trùng roi Trichomonas vaginalis - HV Y dược học cổ truyền VN

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Trùng roi Trichomonas vaginalis dưới đây sẽ giới thiệu đến người học nội dung kiến thức cần tìm hiểu về trùng roi Trichomonas vaginalis sau: hình thể, chu kỳ, dịch tễ học, tác hại, chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh.

   18 p vmu 26/09/2018 40 0

 • Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Trùng roi - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Trùng roi - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng về Trùng roi được biên soạn bởi Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong bài giảng và vận dụng vào học tập thật tốt.

   14 p vmu 26/09/2018 41 0

 • Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Sán dây - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Sán dây - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Mục tiêu: mô tả được đặc điểm hình thể, chu kỳ của sán dây lợn, sán dây bò; trình bày được các đặc điểm dịch tễ của sán dây lợn, sán dây bò; nêu được một số tác hại sán dây lợn, sán dây bò; đưa ra được phương pháp chẩn đoán xác định bệnh sán dây lợn, sán dây bò; tư vấn được biện phòng và kể tên các thuốc điều trị sán dây...

   18 p vmu 26/09/2018 27 0

 • Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Giun ký sinh - HV Y dược học cổ truyền VN

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Giun ký sinh - HV Y dược học cổ truyền VN

  Mục tiêu sau khi học xong bài giảng này nhằm: mô tả được đặc điểm hình thể, chu kỳ của giun (đũa, tóc, móc, kim); trình bày được các đặc điểm dịch tễ của giun (đũa, tóc, móc, kim); lý giải được một số đặc điểm bệnh học chủ yếu của bệnh giun (đũa, tóc, móc, kim); đưa ra được phương pháp chẩn đoán xác định bệnh giun(đũa, tóc, móc,...

   26 p vmu 26/09/2018 38 0

 • Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Giun chỉ - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Giun chỉ - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng về Giun chỉ được biên soạn bởi Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong bài giảng này nhé.

   25 p vmu 26/09/2018 37 0

 • Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Nấm y học Medical Mycology - HV Y dược học cổ truyền VN

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Nấm y học Medical Mycology - HV Y dược học cổ truyền VN

  Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Nấm y học Medical Mycology, mục tiêu học tập sau khi học xong của bài giảng này nhằm: Nêu một số đại cương về nấm ký sinh; mô tả đặc điểm hình thể, vai trò y học của nấm; phân tích chẩn đoán xác định đối từng loại bệnh nấm; trình bày nguyên tắc phòng, điều trị bệnh nấm

   89 p vmu 26/09/2018 41 0

 • Bài giảng Hepatitis B Reactivation: A Largely Preventable Problem

  Bài giảng Hepatitis B Reactivation: A Largely Preventable Problem

  Bài giảng “Hepatitis B Reactivation: A Largely Preventable Problem” giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Users are encouraged to use these slides in their own noncommercial presentations, but we ask that content and attribution not be changed. Users are asked to honor this intent; these slides may not be published or posted online without permission from Clinical Care Options. Mời các bạn cùng tham...

   69 p vmu 10/01/2018 66 1

 • Bài giảng Trùng roi đường niệu - sinh dục (Trichomonas vaginalis)

  Bài giảng Trùng roi đường niệu - sinh dục (Trichomonas vaginalis)

  Bài giảng Trùng roi đường niệu - sinh dục (Trichomonas vaginalis) mô tả được đặc điểm sinh học của Trichomonas vaginalis, phân tích được các yếu tố nguy cơ gây nhiễm Trichomonas vaginalis, trình bày được tác hại và biến chứng của bệnh do T. vaginalis... Tham khảo bài giảng để có kiến thức tổng hợp về Trùng roi đường niệu - sinh dục.

   8 p vmu 31/07/2017 75 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số