• Một phương pháp phân hạng gen gây bệnh mới dựa trên tổng xác suất liên kết trong mạng tương tác protein

  Một phương pháp phân hạng gen gây bệnh mới dựa trên tổng xác suất liên kết trong mạng tương tác protein

  Xác định các gen mới có liên quan đến bệnh là một bài toán quan trọng trong nghiên cứu y sinh. Đây có thể coi là bƣớc khởi đầu trong việc tìm ra phƣơng pháp điều trị cho các bệnh phát sinh do yếu tố di truyền.

   13 p vmu 25/03/2020 22 0

 • Bài giảng Vi sinh: Tế bào vi khuẩn

  Bài giảng Vi sinh: Tế bào vi khuẩn

  Bài giảng Vi sinh: Tế bào vi khuẩn cung cấp cho người học các kiến thức: vi khuẩn,cấu trúc vi khuẩn, thành tế bào, màng tế bào, cấu trúc vi khuẩn, phân loại vi khuẩn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vmu 27/02/2020 32 0

 • Bài giảng Phương pháp phân tích ADN

  Bài giảng Phương pháp phân tích ADN

  Bài giảng Phương pháp phân tích ADN gồm có nội dung chính như: Chiết tách ADN, các phương pháp phân tích định tính & định lượng acid nucleic, kỹ thuật cắt, nối, lai ADN và ứng dụng, các phương pháp xác định trình tự ADN, kỹ thuật PCR.

   48 p vmu 27/02/2020 27 0

 • Bài giảng Vi sinh: Liên hệ vật chủ - vi khuẩn

  Bài giảng Vi sinh: Liên hệ vật chủ - vi khuẩn

  Bài giảng Vi sinh "Liên hệ vật chủ - vi khuẩn" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại vi khuẩn, vi khuẩn nội sinh, vi khuẩn ngoại sinh, năng lực phát sinh bệnh nhiễm, yếu tố vi khuẩn,...

   8 p vmu 27/02/2020 30 0

 • Bài giảng Vi sinh: Dinh dưỡng vi khuẩn

  Bài giảng Vi sinh: Dinh dưỡng vi khuẩn

  Bài giảng Vi sinh: Dinh dưỡng vi khuẩn cung cấp cho người học các kiến thức: Điều kiện nuôi cấy vi khuẩn, môi trường nuôi cấy, tăng trưởng vi khuẩn, kiểm soát vi sinh vật, phương pháp kiểm soát vi sinh vật,...

   9 p vmu 27/02/2020 17 0

 • Bài giảng Liên hệ vật chủ - vi khuẩn - ThS. Nguyễn Thanh Tố Nhi

  Bài giảng Liên hệ vật chủ - vi khuẩn - ThS. Nguyễn Thanh Tố Nhi

  Bài giảng Liên hệ vật chủ - vi khuẩn do ThS. Nguyễn Thanh Tố Nhi biên soạn, trình bày các nội dung sau: Đại cương, các loại VK gây bệnh, năng lực phát sinh bệnh nhiễm,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   23 p vmu 27/02/2020 27 0

 • Bài giảng Đột biến gen

  Bài giảng Đột biến gen

  Đột biến gen là một sự thay đổi trong trình tự nucleotid trong bộ gen. Bài giảng Đột biến gen dưới đây sẽ giúp các bạn nắm chi tiết hơn về đột biến gen như Tần suất đột biến, phân loại đột biến, nguyên nhân đột biến,...

   61 p vmu 27/02/2020 15 0

 • Bài giảng Vi sinh: Vi khuẩn đề kháng kháng sinh

  Bài giảng Vi sinh: Vi khuẩn đề kháng kháng sinh

  Bài giảng Vi sinh "Vi khuẩn đề kháng kháng sinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế tác động của kháng sinh, đề kháng kháng sinh, cơ chế đề kháng kháng sinh, đề kháng do tính thấm, đề kháng do thay đổi điểm đích,...

   6 p vmu 27/02/2020 24 0

 • Bài giảng Vi sinh: Di truyền vi khuẩn

  Bài giảng Vi sinh: Di truyền vi khuẩn

  Bài giảng Vi sinh "Di truyền vi khuẩn" cung cấp cho người học các kiến thức: Sao chép ADN ở E.coli, hình thức sinh sản, sinh sản cận hữu tính, yếu tố di truyền vận động,...

   8 p vmu 27/02/2020 29 0

 • Bài giảng Vi sinh: Virus

  Bài giảng Vi sinh: Virus

  Bài giảng Vi sinh "Virus" cung cấp cho các bạn những kiến thức: cấu trúc và phân loại virus, nắm được các giai đoạn, đặc điểm sinh sản của virus ADN, ARN và retrovirus, các phương pháp phát hiện virus, kể được một số bệnh gây bởi virus, phương pháp phòng ngừa và điều trị.

   9 p vmu 27/02/2020 24 0

 • Bài giảng Vi sinh: Vi khuẩn gây bệnh qua đường không khí

  Bài giảng Vi sinh: Vi khuẩn gây bệnh qua đường không khí

  Bài giảng Vi sinh "Vi khuẩn gây bệnh qua đường không khí" cung cấp cho các bạn những kiến thức: Bệnh nhiễm chuyên biệt, bệnh do streptococci khác, đặc điểm, điều trị - phòng ngừa vi khuẩn lao, não cầu khuẩn,...

   8 p vmu 27/02/2020 26 0

 • Bài toán giám sát bệnh nhân qua hệ thống cảm biến vô tuyến

  Bài toán giám sát bệnh nhân qua hệ thống cảm biến vô tuyến

  Bài viết đề xuất bộ lọ đa phần tử dựa vào thuật toán tái lấy mẫu khoảng cách Kullback-Leibler hiệu chỉnh phương sai với độ dốc dữ liệu làm giảm những ảnh hưởng xấu dao động cường độ tín hiệu thu bằng việc tạo ra tập mẫu gần miền khả năng cao . Đề xuất này cải thiện giám sát bệnh nhân.

   13 p vmu 27/02/2020 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số