• Ebook Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

    Ebook Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

    Ebook Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cung cấp cho các bạn những kiến thức sau đây: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

     296 p vmu 19/03/2015 311 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số