• Từ việc tìm hiểu vai trò của nhà nước trong học thuyết kinh tế của Keynes đến liên hệ thực tiễn quản lý kinh tế nước ta hiện nay

  Từ việc tìm hiểu vai trò của nhà nước trong học thuyết kinh tế của Keynes đến liên hệ thực tiễn quản lý kinh tế nước ta hiện nay

  Đề tài này trình bày khái quát về học thuyết J.M.Keynes, từ thực tiễn quản lý kinh tế nước ta theo góc nhìn lý thuyết Keynes, chúng tôi đề ra một số giải pháp góp phần nâng cao vai trò quản lý kinh tế của nhà nước, để điều tiết nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, đi đúng hướng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p vmu 27/12/2021 3 0

 • Triết học giáo dục của Karl Jaspers

  Triết học giáo dục của Karl Jaspers

  Mục đích của đề tài là phân tích những nội dung cơ bản trong triết học giáo dục của Karl Jaspers, một trong những triết gia tiêu biểu của chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX. Theo Karl Jaspers, mục đích của giáo dục là đào tạo con người tự do, có năng lực tự quyết; muốn vậy các chương trình giáo dục cần hướng đến việc truyền dạy sự hiểu biết...

   12 p vmu 27/12/2021 5 0

 • Tư duy cộng đồng trong triết học chính trị của Alasdair Macintyre

  Tư duy cộng đồng trong triết học chính trị của Alasdair Macintyre

  Điểm đặc biệt trong triết học, MacIntyre chủ trương chúng ta cần ưu tiên cộng đồng hơn cá nhân, phản đối chủ nghĩa tự do cá nhân; trong lý thuyết đạo đức và khẳng định điều tốt cộng đồng phải được ưu tiên hơn quyền cá nhân, chống lại quan điểm của các nhà tự do chủ nghĩa cho rằng quyền được ưu tiên hơn điều tốt. Bên cạnh đó,...

   14 p vmu 27/12/2021 3 0

 • Cái phi lí trong tác phẩm “Kẻ xa lạ” của Albert Camus

  Cái phi lí trong tác phẩm “Kẻ xa lạ” của Albert Camus

  Bài viết bước đầu tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Albert Camus, vị trí của tác giả Albert Camus trong trường phái hiện sinh; Phân tích quá trình nhận thức cái phi lý của Meursault, nhân vật chính trong tiểu thuyết “Kẻ xa lạ” để góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn các nghiên cứu về chủ nghĩa hiện sinh.

   11 p vmu 27/12/2021 2 0

 • Ý thức từ cách tiếp cận Mácxít

  Ý thức từ cách tiếp cận Mácxít

  Bài viết bàn về ý thức của con người là một hiện tượng phức tạp. Trong lịch sử triết học, nó đã được giải thích theo nhiều cách. Cách tiếp cận của chủ nghĩa Mác về hiện tượng này sẽ cung cấp cho chúng ta cơ sở khách quan và khoa học để hiểu sâu sắc hơn về hiện tượng ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p vmu 27/12/2021 2 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức và sự vận dụng ở Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức và sự vận dụng ở Việt Nam

  Tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức có nội dung khoa học sâu sắc và có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Ngày nay, người thầy thuốc Việt Nam cần phải học tập và làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức, cần phải rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lời dạy của Người “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”.

   9 p vmu 29/07/2021 22 0

 • Quy luật ba giai đoạn phát triển trong triết học thực chứng của Auguste Comte

  Quy luật ba giai đoạn phát triển trong triết học thực chứng của Auguste Comte

  Quy luật ba giai đoạn phát triển được xem là cơ sở lý luận cơ bản, đồng thời cũng là phương pháp nghiên cứu và trình bày trong toàn bộ hệ thống triết học thực chứng của A. Comte. Ông cho rằng, từng cá nhân cho đến cộng đồng và ở hầu khắp mọi lĩnh vực của tri thức của nhân loại đều trải qua ba giai đoạn phát triển: thần học hay hư cấu;...

   9 p vmu 29/07/2021 20 0

 • Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương

  Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương

  Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương được đan hòa trong chính những giá trị vật chất và tinh thần của con người thời kỳ này. Bài viết tập trung phân tích một số biểu hiện trong đời sống thẩm mỹ thông qua đời sống vật chất của người Việt thời kỳ Hùng Vương.

   10 p vmu 29/07/2021 20 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 - minh chứng sinh động luận điểm “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” của C.Mác

  Cách mạng công nghiệp 4.0 - minh chứng sinh động luận điểm “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” của C.Mác

  Với việc vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu các lĩnh vực xã hội (nhất là nền sản xuất xã hội), Các Mác dự báo: Khi hàm lượng khoa học ngày càng gia tăng trong trình độ người lao động và công cụ lao động sẽ làm cho tư bản cố định chuyển hóa đến mức độ nhất định nào đó thì trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

   9 p vmu 29/07/2021 16 0

 • Triết lý giáo dục hiện sinh và quan niệm “thành nhân trước thành danh”

  Triết lý giáo dục hiện sinh và quan niệm “thành nhân trước thành danh”

  Thực tế cho thấy sự nhầm lẫn giữa triết lý giáo dục và định hướng giáo dục cục bộ khá phổ biến. Từ việc phân biệt hai vấn đề này, chúng tôi xuất phát từ điểm nhìn của triết lý giáo dục hiện sinh như một hệ quy chiếu để cứu xét triết lý giáo dục “thành nhân trước thành danh”.

   14 p vmu 29/07/2021 22 0

 • Triết lí giáo dục trẻ thơ trong tác phẩm Tôt Tô Chan - cô bé bên cửa sổ của Kuroyanagi Tetsuko

  Triết lí giáo dục trẻ thơ trong tác phẩm Tôt Tô Chan - cô bé bên cửa sổ của Kuroyanagi Tetsuko

  “Tôt Tô Chan cô bé bên cửa sổ” là tác phẩm nổi tiếng của nữ văn sĩ Nhật Bản Kuroyanagi Tetsuko. Từ khi ra đời đến nay, tác phẩm này đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ độc giả khắp thế giới. Đến với “Tôt Tô Chan cô bé bên cửa sổ”, chúng ta được trở về một thế giới tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên.

   7 p vmu 29/07/2021 19 0

 • Thế giới nhân vật trong sáng tạo nghệ thuật của V.Hugo từ góc nhìn phân tâm học

  Thế giới nhân vật trong sáng tạo nghệ thuật của V.Hugo từ góc nhìn phân tâm học

  Bài viết tập trung nhận diện tính độc đáo trong nghệ thuật xây dựng kiểu nhân vật lãng mạn đi trước thời đại trong sự nghiệp sáng tác của V.Hugo từ góc nhìn phân tâm học, cho dù phân tâm học chỉ trở thành lý thuyết nghiên cứu và phân tích tác phẩm văn chương ra đời sau khi V.Hugo đã đi vào cõi bất tử.

   10 p vmu 29/07/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số