• Luận án Tiến sĩ Y học: Phát triển y đức của người thầy thuốc quân đội hiện nay

    Luận án Tiến sĩ Y học: Phát triển y đức của người thầy thuốc quân đội hiện nay

    Luận án hướng tới nghiên cứu cơ sở lý luận về y đức và PTYĐ của người thầy thuốc quân đội (TTQĐ); khảo sát phân tích, đánh giá tình hình phát triển y đức của người thầy thuốc và nguyên nhân của những hạn chế; đề xuất các biện pháp phát triển y đức của người TTQĐ hiện nay; tiến hành thực nghiệm một số biện pháp PTYĐ của người TTQĐ.

     248 p vmu 05/07/2016 38 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số