• Điểm bất động đối với chương trình logic diễn giải

  Điểm bất động đối với chương trình logic diễn giải

  Bài báo này trình bày ngữ nghĩa điểm bất động đối với chương trình logic diễn giải. Đầu tiên, nghiên cứu ngữ nghĩa điểm bất động đối với chương trình logic dạng tuyển dương, trên cơ sở đó xây dựng các phép chuyển đổi chương trình logic, chương trình Horn diễn giải và chương trình logic diễn giải về chương trình logic dạng tuyển không chứa...

   8 p vmu 27/06/2020 3 0

 • Chặn trên cho độ đo Hausdorff của tập semi - đại số

  Chặn trên cho độ đo Hausdorff của tập semi - đại số

  Bài viết này nhằm mục đích trình bày một kết quả đánh giá chặn trên cho độ đo Hausdorff của tập semi-đại số dựa vào công thức chiếu.

   3 p vmu 27/06/2020 2 0

 • Mối quan hệ giữa nguyên lý cực trị với bổ đề Farkas trong không gian banach vô hạn chiều

  Mối quan hệ giữa nguyên lý cực trị với bổ đề Farkas trong không gian banach vô hạn chiều

  Trong bài viết trước (Nguyễn Văn Mạnh-2016) đã giới thiệu khái niệm nón pháp tuyến không lồi và ba nguyên lý cực trị trong Giải tích biến phân, tìm hiểu mối quan hệ của các nguyên lý cực trị và Bổ đề Farkas. Bằng việc sử dụng tính chất đặc biệt của không gian Asplund là mọi hệ cực trị luôn thỏa mãn nguyên lý cực trị chính xác cùng với...

   8 p vmu 27/06/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số