• Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 1: Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 1: Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Đạo hàm và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản – Giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng, khả vi và Vi phân, đạo hàm riêng và vi phân hàm hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p vmu 25/11/2020 65 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 3: Tích phân đường

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 3: Tích phân đường

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân đường" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Tham số hóa đường cong, tích phân đường loại 1, tích phân đường loại 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p vmu 25/11/2020 62 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 4: Tích phân mặt

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 4: Tích phân mặt

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân hai mặt" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân mặt loại 1, tích phân mặt loại 2, công thức Gauss, công thức Stokes,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p vmu 25/11/2020 58 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 2: Tích phân bội

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 2: Tích phân bội

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Tích phân bội" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số mặt bậc hai thường gặp, tích phân kép, tích phân bội ba. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p vmu 25/11/2020 63 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 5: Chuỗi số - chuỗi lũy thừa

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến – Chương 5: Chuỗi số - chuỗi lũy thừa

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi số dương, chuỗi đan dấu, chuỗi đan dấu, chuỗi lũy thừa, chuỗi Taylor - Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p vmu 25/11/2020 74 0

 • Bài giảng Toán 2: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng Toán 2: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng "Toán 2 - Chương 3: Định thức của một ma trận vuông" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, định thức của một số ma trận đặc biệt, tính chất của định thức, tính định thức bằng khai triển Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p vmu 25/11/2020 51 0

 • Bài giảng Toán 2: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng Toán 2: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng "Toán 2 - Chương 4: Hạng của một ma trận & ma trận nghịch đảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép biến đổi sơ cấp trên một ma trận, định nghĩa ma trận bậc thang, định nghĩa hạng của một ma trận, ma trận nghịch đảo.

   33 p vmu 25/11/2020 61 0

 • Bài giảng Toán 2: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng Toán 2: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng "Toán 2 - Chương 2: Ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số định nghĩa, các phép toán trên ma trận. Cuối bài giảng có phần bài tập cùng lời giải và hướng dẫn giải để người học tôn tập và củng cố kiến thức.

   38 p vmu 25/11/2020 58 0

 • Bài giảng Toán 2: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng Toán 2: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng "Toán 2 - Chương 5: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, hệ phương trình Cramer, điều kiện tương thích của hệ, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, phương pháp Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính

   51 p vmu 25/11/2020 49 0

 • Bài giảng Toán 2: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng Toán 2: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng "Toán 2 - Chương 1: Số phức" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng đại số của số phức, dạng lượng giác của số phức, khai căn của số phức, định lý cơ bản của đại số. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học tôn tập và củng cố kiến thức.

   38 p vmu 25/11/2020 47 0

 • Bài giảng Toán 2: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng Toán 2: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP. HCM

  Bài giảng "Toán 2 - Chương 6: Các tích vectơ trong không gian R3" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ trục tọa độ đề – các vuông góc, tích vô hướng của 2 vectơ a và b, tích có hướng của 2 vectơ a và b, tích hỗn hợp của 3 vectơ a, b, c,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p vmu 25/11/2020 47 0

 • Bài giảng Giải tích: Chương 2 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 2 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 2: Hàm liên tục" cung cấp cho người học các khái niệm về hàm liên tục, tính chất của hàm liên tục. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Toán và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   4 p vmu 27/06/2020 63 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số