• Hàm phân thức chính quy và ứng dụng

  Hàm phân thức chính quy và ứng dụng

  Bài viết này đề cập đến một lớp hàm số có cấu trúc đặc biệt, đó là hàm phân thức chính quy. Chứng minh định lý cơ bản về giá trị nhỏ nhất của hàm phân thức chính quy, đồng thời nêu lên ứng dụng của hàm phân thức chính quy trong việc giải một số dạng toán thường gặp như các bài toán cực trị, chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức.

   5 p vmu 25/02/2021 24 0

 • Một cải tiến thuật toán FCM để phân cụm dữ liệu lớn và ứng dụng cho truy vấn ảnh

  Một cải tiến thuật toán FCM để phân cụm dữ liệu lớn và ứng dụng cho truy vấn ảnh

  Bài viết giới thiệu kết quả mới sử dụng phép phân cụm mờ C-Means (FCM) cải tiến thay thế cho K-means để chọn các điểm neo trong tập ảnh cần tra cứu. Thực nghiệm đã chứng tỏ tính hiệu quả của đề xuất cách chọn tập các điểm neo cho thuật toán EMR bằng phương pháp phân cụm mới đã thực sự tăng chất lượng truy vấn ảnh.

   7 p vmu 25/02/2021 26 0

 • Ứng dụng vô cùng bé tương đương tính giới hạn hàm số

  Ứng dụng vô cùng bé tương đương tính giới hạn hàm số

  Bài viết đã chọn hàm lũy thừa làm đại lượng vô cùng bé trung gian. Từ đó, thay vì so sánh hai vô cùng bé với nhau ta sẽ so sánh chúng với vô cùng bé trung gian trên. Do vậy, ta đã chuyển bài toán so sánh hai vô cùng bé về bài toán so sánh hai hàm luỹ thừa. Đây là bài toán đã có lời giải nên ta có được kết quả của bài toán ban đầu.

   5 p vmu 25/02/2021 20 0

 • Một phân lớp theo một số lớp con của các toán tử t-chuẩn và t-đối chuẩn trên các tập mờ trực cảm

  Một phân lớp theo một số lớp con của các toán tử t-chuẩn và t-đối chuẩn trên các tập mờ trực cảm

  Bài viết giới thiệu lần đầu một phân lớp theo các lớp con của các toán tử t-chuẩn biểu diễn được và t-đối chuẩn biểu diễn được cho các tập mờ trực cảm. Các tính chất của các lớp con này cũng được trình bày.

   10 p vmu 25/02/2021 20 0

 • Phương pháp sử dụng dãy số phụ để giải và sáng tạo các bài toán về dãy số

  Phương pháp sử dụng dãy số phụ để giải và sáng tạo các bài toán về dãy số

  Bài viết nghiên cứu và trình bày phương pháp dùng dãy số phụ để giải và sáng tạo ra các bài toán về dãy số. Xuất phát từ một số bài toán cơ bản, chúng tôi đặt dãy số phụ để tạo ra các bài toán tổng quát và phức tạp hơn. Sau đó, với mỗi bài toán đều đưa ra phương pháp giải tổng quát và có ví dụ minh họa.

   8 p vmu 25/02/2021 23 0

 • Môđun bất biến qua các đồng cấu lũy đẳng

  Môđun bất biến qua các đồng cấu lũy đẳng

  Mục đích nghiên cứu này là nghiên cứu các tính chất nội tại của môđun bất biến qua các đồng cấu lũy đẳng cũng như mối liên hệ của môđun bất biến qua các đồng cấu lũy đẳng với các lớp môđun quen thuộc khác trong lý thuyết vành và môđun.

   7 p vmu 25/02/2021 25 0

 • Miền hội tụ của chuỗi hàm lũy thừa với hệ số hữu tỉ

  Miền hội tụ của chuỗi hàm lũy thừa với hệ số hữu tỉ

  Công thức Taylor cho phép ta khai triển một hàm khả vi vô hạn lần thành một chuỗi hàm lũy thừa. Ngược lại chính là bài toán tính tổng của một chuỗi hàm lũy thừa. Trước khi tính tổng của một chuỗi hàm lũy thừa ta phải đi tìm miền hội tụ của nó vì trên miền hội tụ ấy tổng của chuỗi hàm mới tồn tại. Từ đó, dẫn đến bài toán đi tìm bán...

   6 p vmu 25/02/2021 24 0

 • Phương pháp Newton suy rộng cho phương trình không liên tục một biến

  Phương pháp Newton suy rộng cho phương trình không liên tục một biến

  Bài viết đề xuất phương pháp Newton suy rộng để tìm nghiệm cho phương trình không liên tục. Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày phương pháp cho phương trình không liên tục trong không gian một chiều.

   7 p vmu 25/02/2021 18 0

 • Sử dụng phần mềm Maple giải các dạng toán cơ bản về mặt tham số trong môn Hình học vi phân

  Sử dụng phần mềm Maple giải các dạng toán cơ bản về mặt tham số trong môn Hình học vi phân

  Bài viết trình bày việc sử dụng các gói Linear Algebra, Maplet trên phần mềm Toán học Maple phiên bản 15.0 để lập trình ra các mô-đun mà chúng phải giải từng bước các dạng toán cơ bản của lý thuyết mặt trong môn hình học vi phân như: Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc, pháp tuyến chính, vẽ hình minh họa, tính diện tích, xác định dạng cơ bản...

   6 p vmu 25/02/2021 21 0

 • Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fouruer và ứng dụng

  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fouruer và ứng dụng

  Bài viết này đưa ra một số tích chập mới liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier cùng với hàm trọng Hermite và xem xét một số ứng dụng của chúng. Đặc biệt, bài báo thu được điều kiện cần và đủ cho tính giải được của phương trình tích phân dạng chập và đưa ra công thức nghiệm hiển trong L1 (i) cho phương trình đã đưa ra.

   6 p vmu 25/02/2021 24 0

 • Giá trị riêng, vết của ma trận và một số ứng dụng

  Giá trị riêng, vết của ma trận và một số ứng dụng

  Bài viết tập trung trình bày mối liên hệ giữa các khái niệm giá trị riêng và vết của ma trận (Định lí 3), đồng thời nêu một vài ứng dụng của các khái niệm này vào ma trận và định thức.

   6 p vmu 25/02/2021 10 0

 • Về không điểm của đa thức nhiều biến trên vành giao hoán

  Về không điểm của đa thức nhiều biến trên vành giao hoán

  Cho f(x1,...,xn) là một đa thức trên vành giao hoán A, bài viết này xây dựng một vành B ⊇ A sao cho f(x1,...,xn) có không điểm trong không gian Bn khi các hệ tử cao nhất của f(x1,...,xn) khả nghịch. Bên cạnh đó, bài báo chỉ ra sự khác biệt đối với bài toán phân tích đa thức thành nhân tử, mối quan hệ giữa hai khái niệm: Đa thức và hàm đa thức trên vành...

   6 p vmu 25/02/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số