• Từ Siêu hình học đến Giải cấu trúc

  Từ Siêu hình học đến Giải cấu trúc

  Bài viết lược thuật sự vận động tri thức trong lịch sử tư tưởng phương Tây: 1) Khởi nguồn của Siêu hình học, 2) Sự thống trị của Siêu hình học, 3) Các phản biện Siêu hình học và sự phiêu lưu của Giải cấu trúc. Từ Siêu hình học đến Giải cấu trúc là một cuộc đấu tranh vật vã của nhân loại trên con đường đi đến chân trời khai phóng...

   12 p vmu 29/07/2021 15 0

 • Điều khiển tối ưu thích nghi trên cơ sở học tăng cường tích phân trực tuyến

  Điều khiển tối ưu thích nghi trên cơ sở học tăng cường tích phân trực tuyến

  Bài viết này đề xuất một cách tiếp cận trực tuyến để điều khiển tối ưu thích nghi trực tiếp với chi phí vô hạn cho các hệ thống phi tuyến trong một khung thời gian liên tục. Sự hội tụ của thuật toán trực tuyến với các giải pháp điều khiển tối ưu mà không yêu cầu động học nội của hệ thống. Tính ổn định động vòng kín được đảm...

   11 p vmu 29/07/2021 11 0

 • Chỉ số chính quy Castelnouvo-mumford của iđêan cạnh và kích thước nhỏ nhất của ghép cặp cực đại của đồ thị đơn

  Chỉ số chính quy Castelnouvo-mumford của iđêan cạnh và kích thước nhỏ nhất của ghép cặp cực đại của đồ thị đơn

  Bài viết trình bày chứng minh chi tiết về chặn trên của chỉ số chính quy Castelnouvo-Mumford của iđêan cạnh với đồ thị đơn G cho trước theo kích thước nhỏ nhất ứng với ghép cặp cực đại của G.

   8 p vmu 29/07/2021 5 0

 • Định lý về các đường thẳng đồng quy trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré, một áp dụng

  Định lý về các đường thẳng đồng quy trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré, một áp dụng

  Bài viết trình bày Định lí về điều kiện thẳng hàng của các điểm Lobachevsky trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré. Áp dụng kết quả từ bài viết đó, thu được Định lí 2.1 về điều kiện đồng quy của các đường thẳng Lobachevsky và nêu một áp dụng của Định lý này.

   5 p vmu 29/07/2021 5 0

 • Nghiên cứu trường ứng suất của nòng đơn bằng phương pháp đẳng hình học

  Nghiên cứu trường ứng suất của nòng đơn bằng phương pháp đẳng hình học

  Bài viết này trình bày ứng dụng của đẳng hình học để phân tích trường ứng suất trong nòng đơn súng máy. Những kết quả tính toán thu được bằng phương pháp đẳng hình học tiệm cận rất tốt về nghiệm giải tích là sự lý giải cho ứng dụng rộng rãi của nó.

   7 p vmu 29/07/2021 9 0

 • Tính liên tục Holder của ánh xạ nghiệm bài toán cực tiểu hóa có điều kiện

  Tính liên tục Holder của ánh xạ nghiệm bài toán cực tiểu hóa có điều kiện

  Bài viết cải tiến các kết quả trong các tác giả Li and Li (2014) và Anh et al. (2015). Cụ thể là, chúng tôi muốn giảm nhẹ các điều kiện về tính lồi/lõm trong các kết quả trên mà vẫn đạt được tính liên tục Hölder/Lipschitz của ánh xạ nghiệm bài toán cực tiểu hóa có điều kiện. Nhiều ví dụ cũng được đưa ra để minh họa cho các kết quả chính...

   10 p vmu 29/07/2021 8 0

 • Đại số đường đi Leavitt thỏa mãn tính Hermite

  Đại số đường đi Leavitt thỏa mãn tính Hermite

  Bài viết đưa ra một điều kiện cần để đại số đường đi Leavitt của một đồ thị hữu hạn với hệ số trên trường là vành Hermite. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu một số ví dụ về lớp đại số này.

   7 p vmu 29/07/2021 9 0

 • Tính liên tục của hàm gap cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân loại Minty

  Tính liên tục của hàm gap cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân loại Minty

  Bài viết trình bày việc xét bài toán bất đẳng thức tựa biến phân véctơ yếu hỗn hợp phụ thuộc tham số loại Minty và xây dựng hàm gap tham số cho bài toán này. Sau đó, chúng tôi thiết lập các tính nửa liên tục dưới, nửa liên tục trên và liên tục cho hàm gap tham số này.

   9 p vmu 29/07/2021 5 0

 • Nửa nhóm liên tục đều trong không gian Banach xác suất

  Nửa nhóm liên tục đều trong không gian Banach xác suất

  Bài viết giới thiệu khái niệm nửa nhóm liên tục đều trong không gian Banach xác suất và chứng minh tính chất đặc trưng của toán tử sinh của nửa nhóm liên tục đều.

   6 p vmu 29/07/2021 16 0

 • Một số tính chất cơ bản của hàm dẫn xuất

  Một số tính chất cơ bản của hàm dẫn xuất

  Bài viết đưa ra chứng minh cho một số định lý cơ bản về hàm dẫn xuất của đại lượng ngẫu nhiên nhận các giá trị nguyên, không âm. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   5 p vmu 29/07/2021 6 0

 • Biểu diễn dương của ma trận đa thức không âm trên các dải trong ℝ

  Biểu diễn dương của ma trận đa thức không âm trên các dải trong ℝ

  Dựa vào biểu diễn dương của đa thức (đa thức hệ số thực) không âm trên các dải trong ℝ2 có dạng

   5 p vmu 25/02/2021 23 0

 • Môđun goldie H-nguyên tố

  Môđun goldie H-nguyên tố

  Bài viết nghiên cứu khái niệm môđun con nguyên tố theo tính chất đồng cấu của các môđun; đặc biệt theo định nghĩa tích của các môđun con. Cho M là R-môđun phải và X < M là môđun con bất biến hoàn toàn của M. Khi đó, X được gọi là môđun con H-nguyên tố của M nếu mọi môđun con bất biến hoàn toàn I và U của M sao cho IU ≤ X thì suy ra I ≤ X hoặc U ≤ X.

   5 p vmu 25/02/2021 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số