• Giáo trình Thực vật dược: Bài 1 - Tế bào thực vật

    Giáo trình Thực vật dược: Bài 1 - Tế bào thực vật

    Bài 1 "Tế bào thực vật" thuộc giáo trình thực vật dược trình bày đại cương về thực vật dược tế bào và mô thực vật, tế bào thực vật, hình thái, cấu tạo và các thành phần của tế bào thực vật,...

     5 p vmu 31/08/2017 53 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số