Xây dựng quy trình định lượng rutin trong viên nén bao phim bảo vệ sức khỏe bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Rutin là một hoạt chất quý có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm và đặc biệt là tác dụng làm bền thành mạch máu. Nghiên cứu này đã xây dựng quy trình định lượng rutin trong viên nén bao phim bảo vệ sức khỏe bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao.