Xây dựng công thức bào chế và đánh giá tác dụng kháng khuẩn in vitro của kem mafenid acetat 8,5%

Bài viết tập trung xây dựng công thức bào chế, đánh giá tiêu chuẩn chất lượng và tác dụng kháng khuẩn in vitro của kem mafenid acetat 8,5%. Kết luận cho thấy xây dựng được công thức bào chế kem mafenid acetat 8,5%, đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và đạt yêu cầu của USP 38; kem mafenid acetat 8,5% có tác dụng kháng khuẩn trên trực khuẩn mủ xanh với đường kính vòng vô khuẩn lớn hơn 5 lần so với thuốc đối chứng silvirin 1%.