Vai trò của điều dưỡng nhãn khoa trong việc phòng tránh các bệnh về mắt

Sự phát triển của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và quản lý người bệnh đang diễn ra nhanh chóng cùng với các loại bệnh nhãn khoa mới, điều này đã tạo ra nhu cầu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Một mắt xích quan trọng trong các dịch vụ nói trên là vai trò không thể thay thế được của điều dưỡng nhãn khoa trong việc chẩn đoán chăm sóc và quản lý người bệnh.