Ứng dụng RT-PCR để chẩn đoán sớm virus dengue ở bệnh nhi sốt xuất huyết tại Cần Thơ

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm trình bày về việc ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện sớm và chính xác vi-rút dengue trong máu bệnh nhi sốt xuất huyết giúp bác sĩ lâm sàng xác định sớm SXH-D. Đây là một nghiên cứu áp dụng kỷ thuật RT-PCR để xác định virus Dengue trong máu bệnh nhi đang bị bệnh sốt xuất huyết dengue trong vòng 3 ngày đầu tiên mắc bệnh.