Ứng dụng quy trình real – time PCR phát hiện điểm đa hình CYP2C19*2 trên bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tỉ lệ đột biến CYP2C19*2 trên bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang trên 280 mẫu sinh thiết dạ dày qua nội soi của bệnh nhân viêm dạ dày. Xác định kiểu gene của CYP2C19*2 bằng phương pháp real – time PCR dùng mẫu dò TaqMan.