U hốc mắt ở người lớn

Nội dung bài viết giới thiệu về bệnh lý hốc mắt liên quan đến tuyến giáp là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh nhân với bệnh lý hốc mắt. Những nguyên nhân khác bao gồm u, rối loạn cấu trúc, viêm và tổn thương mạch máu. U có thể được phân loại theo mô bệnh học, bắt đầu với phá hủy cấu trúc tại chỗ hoặc ác tính. Khối u tân tạo cũng có thể được phân loại bởi nguồn gốc tiên phát, thứ phát hoặc xâm lấn từ cấu trúc kế cạnh và từ vị trí xạ di căn...