Tỷ lệ hút thuốc lá trong nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bài viết trình bày việc xác định tỷ lệ hút thuốc lá và các yếu tố ảnh hưởng tình trạng hút thuốc lá trong nhân viên y tế tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.