Tổng hợp một số chalcone có chứa nhóm azide

Bài viết giới thiệu kết quả tổng hợp một số azidoethoxychalcone của 2,4-dihydroxychalcone có chứa các nhóm thế khác nhau trong hợp phần aldehyde, các azide này được xem là các dẫn xuất trung gian quan trọng để tổng hợp các chất mới có nhiều hoạt tính tiềm năng như kháng nấm, kháng khuẩn và gây độc tế bào thông qua phản ứng click. Từ đó đưa ra được ảnh hưởng của nhóm thế đến hoạt tính sinh học nghiên cứu.