Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Giá trị ứng dụng của hai phương pháp chụp cắt lớp vi tính mạch máu và cộng hưởng từ mạch máu để đánh giá túi phình động mạch não

Luận án cung cấp thông tin về giá trị thực tiễn của hai phương pháp chụp mạch máu não không xâm lấn mới đối với bệnh lý TPĐMN, được thực hiện tại cơ sở y tế ở Việt Nam; cung cấp thông tin về đặc điểm bệnh lý túi phình động mạch não (TPĐMN) của người Việt Nam.