Tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh điều trị nội trú viêm phổi cộng đồng ở trẻ em

Bài viết trình bày đánh giá tính hợp lý sử dụng kháng sinh trong điều trị nội trú viêm phổi cộng đồng ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa An Sinh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu mô tả, dựa trên số liệu và thông tin thu thập từ 190 hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân (BN) được chẩn đoán viêm phổi cộng đồng, nhập viện điều trị.