Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành của phạm nhân về phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy cơ tại trại Cây Cầy, tỉnh Tây Ninh năm 2015

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tìm hiểu kiến thức và thực hành của các phạm nhân trong phòng chống một số bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao trong trại giam và các yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu cắt ngang trên 603 phạm nhân trong trại giam Cây Cầy năm 2015.