Thực trạng bệnh nha chu, kiến thức, thái độ, thực hành và nhu cầu điều trị ở phụ nữ mang thai

Bệnh nha chu là một vấn đề nổi bật và quan trọng của sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai. Mục tiêu của đề tài là mô tả đặc điểm lâm sàng, tìm hiểu kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng và đánh giá nhu cầu điều trị bệnh nha chu ở phụ nữ mang thai.