Thời gian và nội dung hoạt động điều dưỡng tại bệnh viện quận Ô Môn, TP.HCM

Đề tài này được tiến hành với mục tiêu nhằm mô tả sự phân bố thời gian và nội dung thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Quận Ô môn đồng thời tìm các yếu tố liên quan đến sự phân bố này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này.