Thái độ đối với nghề nghiệp của học sinh điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá thái độ đối với nghề nghiệp của học sinh Điều dưỡng của trường trường Cao Đẳng Y Tế Tiền Giang năm 2008. Sau nghiên cứu cho thấy hơn 80% hài lòng về ngành Điều dưỡng ở cả kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hơn 80% khi vào nghề thì chấp nhận đeo đuổi đến cùng. Hơn 93% thích chọn làm việc từ bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên và nếu có điều kiện thì học lên đại học và sau đại học.