Thái độ của cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng khi được thông báo trẻ bị nhiễm HIV/AIDS

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát thái độ của cha mẹ và người nuôi dưỡng khi nghe thông báo kết quả dương tính của trẻ trong buổi tham vấn sau xét nghiệm. Đây là một nghiên cứu mô tả thái độ bằng cách quan sát và phỏng vấn cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng khi được thông báo kết quả xét nghiệm HIV của trẻ dương tính.