Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: 78/2017

Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: 78/2017 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả và một số yếu tố ảnh hưởng trong điều trị thiếu máu chi cấp tính do tắc mạch tại Bệnh viện Việt Đức, nhận xét sự hồi phục cơ tim trong quá trình hỗ trợ tim phổi nhân tạo ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới biến chứng cơ học ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.