Sự bộc lộ của kháng nguyên p53, Her-2/neu, EMA, thụ thể Estrogen, Progesteron trong ung thư biểu mô tuyến bã ở mi mắt

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định sự bộc lộ của các dấu ấn p53, Her-2/neu, EMA, thụ thể Estrogen, Progesteron và đánh giá mối liên quan giữa sự bộc lộ p53, Her-2/neu với độ biệt hóa của u. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 30 trường hợp đã được khẳng định.về mặt mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến bã được nhuộm hóa mô miễn dịch với các dấu ấn p53,.Her-2/neu, EMA, ER và PR. Bệnh gặp nhiều hơn ở nữ giới với tỉ lệ nữ/nam là 2,7 và bệnh chủ yếu gặp ở người già với độ tuổi hay gặp nhất là từ 60-69 (36,6%).