Quang đông vết rách võng mạc bằng laser diode với vết đốt lớn

Nội dung bài viết trình bày về phần mô tả kỹ thuật mới sử dụng Laser Diode vết đốt kích thước lớn để điều trị vết rách võng mạc chu biên không bong. cường độ laser 800- 1200mW tạo ra một vùng quang đông trên võng mạc tương đối đồng nhất ở bờ vết rách. Bệnh nhân được theo dõi hàng tháng cho tới khi sẹo hình thành ổn định. Kỹ thuật này đã được sử dụng để điều trị cho 11 mắt bệnh nhân. Tất cả các trường hợp đều có võng mạc áp tốt. Hiệu quả quang đông bằng laser Diode vết đốt lớn trong điều trị rách võng mạc và các ưu điểm của nó so với laser truyền thống cũng như so với lạnh đông đã khuyến khích các nhà khoa học đi sâu vào nghiên cứu phương pháp này.