Phẫu thuật cắt thận nội soi một cổng sau phúc mạc: Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, an toàn và thẩm mỹ

Mục tiêu: Rút ra một số kinh nghiệm sau 45 trường hợp phẫu thuật cắt thận nội soi một cổng sau phúc mạc tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 45 bệnh nhân thận mất chức năng, được điều trị bằng phẫu thuật nội soi một cổng cắt thận sau phúc mạc tại khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 05/2015 đến tháng 08/2018.