Những tổn thương giải phẫu bệnh ở các cặp sinh đôi dính liền tại Việt Nam và Tunisia

Những cặp sinh đôi dính liền bị dính liền với nhau một phần và thường có những cơ quan chung, và luôn có cùng một giới tính. Nguyên nhân dẫn đến các cặp sinh đôi dính liền vẫn chưa được hiểu rõ, trong khi đó khả năng sống sót của chúng là rất thấp. Chúng tôi tiến hành tìm hiểu các tổn thương giải phẫu bệnh ở 3 cặp sinh đôi dính liền: Cặp sinh đôi dính ngực (TOP), cặp sinh đôi dính liền ở một bên thân (DCP), cặp sinh đôi dính liền ở ngực-bụng (TAP).