Nhu cầu chăm sóc điều dưỡng tại nhà của bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có biến chứng

Nghiên cứu có mục tiêu nhằm xác định tỷ lệ, lý do của người bệnh đái tháo đường týp 2 có biến chứng có nhu cầu được chăm sóc điều dưỡng tại nhà, và mối liên quan giữa đặc điểm nhân khẩu học với nhu cầu chăm sóc điều dưỡng tại nhà. Nghiên cứu được tiến hành trên 106 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có biến chứng đang điều trị ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong khoảng thời gian từ tháng 1/2013 đến 3/2013.