Nhiễm trùng từ cộng đồng do Enterobacteriaceae tiết men Beta lactamase phổ rộng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tp. Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày việc xác định tỉ lệ nhiễm Enterobacteriaceae tiết ESBL trong nhiễm trùng cộng đồng, và mô tả tính đề kháng kháng sinh của các dòng vi khuẩn này.