Nhiễm trùng do các vi khuẩn gam âm có tiết menAmpc Beta - lactamase

Nội dung của bài viết trình bày về việc phát hiện vi khuẩn Gram âm có tiết men AmpC β‐lactamase góp phần quan trọng trong việc
cung cấp dữ liệu về dịch tễ học và điều trị nhiễm trùng, mô tả tỉ lệ các chủng vi khuẩn và đặc điểm dịch tễ có liên quan đến nhiễm trùng do các vi khuẩn Gram âm có tiết men AmpC β‐lactamase.